Грузия

Полет от ВарнаКазват, че има четири типа компании:

  1.  Тези, които карат нещата да се случват.
  2. Тези, които гледат какво се случва и реагират.
  3. Тези, които гледат какво се случва и не реагират.
  4. Тези, които не забелязват, че нещо се е случило.
Eкипът на АБ Травел се състои от професионалисти , които вече 15 години карат нещата да се случват. Ние сме отдадени на професията си и преди всичко на Вас – нашите клиенти.

АБ Травел ООД
ул. Иван Вазов 7 Варна 9000 България
тел: +359 52 651540, +359 52 651530; факс: +359 52 651540
e-mail: office@abtravelbg.com

Член на Варненска Асоциация на Турситическите Агенции

Copyright 2020 - АБ Травел БГ - Всички права запазени