Политика на поверителност

Политика на поверителност на данните

От 25 май в Република България започва да се прилага Общ регламент за защита на данните (ОРЗД). Целта на ОРЗД е да защити личните данни, да гарантира сигурността им и да предотврати злоупотреби с тях.

Данни за Администратора: АБ Травел ООД    ЕИК  103932402
Местоположение: гр. Варна
Държава: България
Адрес на управление: ул.“ Иван Вазов“7
Адрес за кореспонденция: Варна, ул.“Иван вазов“7
тел: (052) 65 15 30  факс: (052) 65 15 40  мобилен: 0887 370 316
e-mail: office@abtravelbg.com
Работно време: 09.30ч – 18.00ч.
Почивни дни: събота и неделя

В АБ Травел ООД осъзнаваме отговорността и задължението си да обработваме личните данни по подходящ начин, съответстващ на приложимото законодателство за защита на личните данни. За нас доверието и сигурността на клиентите ни е от първостепенно значение, затова обръщаме сериозно внимание на защитата на личните Ви данни.

АБ Травел ООД събира единствено данните на лица, необходими за извършване на предлаганата туристическа услуга и ги пази отговорно и законосъобразно. Обработването на лични данни е необходимо за спазване на законовото ни задължение. Законът ни задължава да обработваме данните ви за целите на туристическото Ви пътуване- издаването на туристически ваучер за хотелско настаняване и други допълнителни туристически услуги-екскурзии, трансфери, рент-а-кар и др., издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги, медицински застраховки при пътуване .

При изпълнение на нашите задължения, ние спазваме изискванията на следните нормативни документи: Закон за туризма, Конвенция за международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, ТЗ, регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др. По Кодекса за застраховането, за да сключим медицинска застраховка във връзка с Ваше пътуване и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя . По ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури) По Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете).

Основните принципи за защита на личните данни, които спазваме:

  1. Прозрачност относно начина, по който спазваме приложимото законодателство за защита на личните данни;
  2. Ограничаваме събирането и обработката на лични данни до необходимия минимум;
  3. Обработваме (чувствителни) лични данни, само ако е налице правно основание за това;
  4. Събираме, обработваме и съхраняваме данни за физически лица, ограничени до постигане на целта на обработката;
  5. Информираме субектите на данни какви лични данни събираме за тях и как ще се използват тези данни;
  6. Третираме личните данни като строго поверителни и предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност за защита на личните данни срещу загуба или незаконна обработка;
  7. Съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са събрани, или изискват нормативните разпоредби;
  8. Ако осъществяваната от нас дейност по обработка на лични данни може да представлява висок риск за правата и свободите на лицата, ще извършим оценка на въздействието на защитата на данните и, ако е необходимо, ще предприемем подходящи мерки за сигурност;
  9. Нашите системи и процеси поддържат защита на личните данни, като периодично проверяваме дали същите са в изправност и работят по предназначение;
  10. Когато възлагаме обработка на лични данни на трети лица, сключваме с тях договори, съдържащи задължения за защита на тези данни.